Jak powinno być wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks pracy w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie za przeprowadzone godziny zajęć wspomagających. Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 28 maja 2021 r. do JST wniosek złożyła publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie. JST przekazało w/w szkole dotację na prowadzenie zajęć. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na KN wynagrodzenie za w/w godziny wypłacane jest jak za godziny ponadwymiarowe w zależności od stopnia awansu nauczyciela. Jak powinno być wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks pracy w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie? Dyrektor szkoły wypłacił wszystkim nauczycielom 70 zł brutto za godzinę. Czy mógł wypłacić w takiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX