Jak powinna wyglądać zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę, a jak w niedzielę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czas pracy pracowników fizycznych w firmie X jest od poniedziałku do piątku, po 8 godzin. Wynagrodzenie pracownika wynosi przykładowo 20 zł za godzinę. Pracownik w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy pracował w sobotę i w niedzielę po 8 godzin.

Jak powinna wyglądać zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę a jak w niedzielę?

Czy za pracę w sobotę pracownik dostanie oprócz wynagrodzenia wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania dodatkowe 20 zł/godz. za pracę w godz. nadliczbowych, a za pracę w niedzielę powinien dostać 20 zł wynikające ze stawki 20 zł dodatku za pracę w godz. nadliczbowych następne 20 zł za pracę w niedzielę, za każdą godzinę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access