Jak powinna wygladać procedura zbycia lokalu mieszkalnego, do którego powiat posiada spółdzielcze własnościowe prawo?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brodzki Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, będące ograniczonym prawem rzeczowym.

Jak powinna wygladać procedura zbycia takiego lokalu?

Czy należy stosować zasady określone w ustawie z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX