Jak powinna wyglądać korekta ZFŚS w roku bieżącym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy placówką oświatową i naliczamy ZFŚS dla nauczycieli na podstawie art. 53 Karty nauczyciela. Przy naliczeniu funduszu omyłkowo fundusz został dwukrotnie przemnożony przez współczynnik 110%. W związku z tym fundusz został naliczony i przekazany w zawyżonej wysokości.

Jak powinna wyglądać korekta zaistniałej sytuacji w roku bieżącym? Jak powinno wyglądać ujęcie tej korekty w księgach rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX