Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi w opisanym przypadku?

Pracownik skończył studia wyższe - wliczono do stażu 8 lat, następnie pracował przez 1 rok w okresie od 23 października 2014 r. do 22 października 2015 r.(staż 1 rok), następnie w okresie od 30 października 2015 r. do 13 marca 2016 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych (łącznie 4 miesiące i 13 dni), następnie rozpoczął pracę od 14 marca 2016 r. i do 13 marca 2017 r. ma umowę na czas określony (staż 1 rok), następnie od 14 marca zostanie zawarta z pracownikiem umowa na czas nieokreślony.

W którym dokładnie dniu pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni?

Czy zasiłek dla bezrobotnych należy w tym przypadku wliczać?

Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie dotyczącym urlopu wypoczynkowego w przypadku zawarcia nowej umowy na czas nieokreślony?

Pracodawca powinien napisać, że w wymiarze rocznym przysługuje 26 dni, a do końca 2017 roku ile proporcjonalnie urlopu przysługuje?

Czy pracodawca postąpił prawidłowo wliczając okres pobierania zasiłku uznając, że prawo do urlopu w wyższym wymiarze pracownik uzyskał w dniu 29 października 2016 roku (w tym dniu po doliczeniu okresu pobierania zasiłku pracownik osiągnął 10 letni staż pracy)? pracodawca uznał, że prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego należą się pracownikowi w wymiarze 5 dni-proporcjonalnie, gdyż pracownik został zatrudniony w dniu 14 marca 2016 roku. czy zawsze i w każdym przypadku okres pobierania zasiłku należy uwzględniać przy liczeniu wymiaru urlopu? (ustawa o promocji zatrudnienia art. 79)?

Czy pracodawca powinien zawsze żądać od nowo zatrudnionych pracowników dokumentu potwierdzającego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (jeśli taki otrzymywał) w celu właściwego obliczenia wymiaru urlopu, czy jednak powinno to być w interesie pracownika i powinien on pamiętać o dostarczeniu za każdym razem takiego dokumentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację