Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa kosztów sprzedanych usług w zespole 7?

Spółka świadczy usługi polegające na wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych na zlecenie państwowych organów ścigania. W tym celu zleca opracowywanie ekspertyz biegłym sądowym, którzy są zatrudniani przez spółkę na umowy o dzieło lub wystawiają na spółkę faktury VAT w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych. W ciągu roku spółka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 odpowiednio jako wynagrodzenia oraz jako usługi obce oraz równorzędnie przenosi te koszty na konta zespołu 5. Na koniec roku koszty z kont zespołu 4 przenoszone są na wynik finansowy, koszty z zespołu 5 przenoszone są na konto 490, a ewentualne saldo konta 490 na wynik finansowy. Spółka tak w trakcie roku jak i przy zamykaniu roku pomija ewidencję opisanych kosztów na koncie 701 Koszt sprzedanych produktów (usług).

Czy taka ewidencja księgowa jest prawidłowa (do zaakceptowania)?

Czy spółka ma obowiązek ewidencjonowania kosztów na koncie 701 Koszt sprzedanych produktów (usług), a jeśli tak to czy tylko na koniec roku czy też także w trakcie roku, tj. w momencie dokonania sprzedaży usług oraz czy dotyczy to zarówno kosztów wynagrodzeń jak i usług obcych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?