Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Jak powinna wyglądać decyzja środowiskowa ustalająca warunki realizacji inwestycji, zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.? Czy w orzeczeniu należy stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalić środowiskowe uwarunkowania? Czy organ może sam narzucić podmiotowi warunki środowiskowe realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?