Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinna wyglądać analiza przyczyn i skutków prowadzona do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kiedy są drobne rozbieżności dotyczące wymiarów planowanego przedsięwzięcia między projektem budowlanym a opisem przedsięwzięcia w decyzji oś?

Czy może ją przeprowadzić inwestor i dostarczyć urzędowi wydającemu pozwolenie na budowę w ramach uzupełnienia dokumentacji?

Pytanie dotyczy sytuacji kiedy złożony w urzędzie wniosek o budowę magazynu wyrobów, na terenie przemysłowym zakładu wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach ma różnicę w wymiarach gabarytowych magazynu, tj. ok 1% różnicy na długości magazynu. W opisie przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej jest wielkość mniejsza niż w projekcie budowlanym.

Czy można skorzystać z zapisu art. 72 ust. 2 pkt 1 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)?

Zmiana taka w żaden sposób nie narusza warunków podanych w decyzji ani nie wpłynie na zmianę żadnego z oddziaływań na środowisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?