Jak powinna postąpić gmina, jeżeli okazało się, że drzewo uznane przez nią za pomnik przyrody rzeczywiście znajduje się na terenie gminy sąsiedniej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ dokonał weryfikacji spisu pomników przyrody w terenie. Podczas weryfikacji okazało się, że pomnik powołany w 1960 r. rośnie poza granicami administracyjnymi miasta (teren gminy).

Jak organ powinien poinformować gminę, że drzewo rosnące na ich terenie, jest pomnikiem przyrody (gmina nie posiada tej wiedzy i dokumentów)?

Kto powinien dalej sprawować nad nim nadzór?

Jak uregulować to prawnie - czy organ powinien znieść formę ochrony przyrody u siebie wskazując, że pomnik leży poza granicami administracyjnymi miasta? a wtedy gmina mogłaby ustanowić go ponownie pomnikiem przyrody, czy wystarczy przekazać sprawę do gminy, ale kto wtedy powinien zaktualizować stan prawny w tym nadzór nad pomnikiem przyrody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX