Jak powinna postąpić gmina, do której wpłynął wniosek użytkownika ogródka działkowego na usunięcie drzewa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinna postąpić gmina, do której wpłynął wniosek użytkownika ogródka działkowego na usunięcie drzewa?

Właścicielem jest gmina, a użytkownikiem jest PZD. Działkowiec posiada dokument zawarty z ROD tj. umowę przeniesienia praw do działki.

Kto powinien wydać zezwolenie na usunięcie drzewa?

Czy użytkownik ogródka działkowego powinien dołączyć zgodę ROD oraz PZD?

Czy ROD i PZD jest stroną w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX