Jak powinna być zawarta umowa z nauczycielem zatrudnionym w szkole, zastępującym dodatkowo nieobecną nauczycielkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinna być zawarta umowa o pracę z nauczycielem który:

1)

jest zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 9/18 w okresie od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 r.,

2)

od 1 września 2005 r. otrzymał dodatkowe 4 godziny za nieobecną nauczycielkę przebywającą na urlopie macierzyńskim i zasiłku opiekuńczym do ferii zimowych.

Czy umowa ta powinna być zawarta na czas nieobecności nauczycielki w wymiarze 13/18 etatu, a ferie wg 9/18? Czy do końca ferii zimowych na 13/18 etatu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access