Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z naszych pracowników przez pewien okres pełnił dodatkowo w godzinach pracy funkcję opiekuna stażu nad osobą odbywającą staż w naszej jednostce budżetowej. Staż ten jak i kwestię rozliczenia się z opiekunem stażu reguluje umowa zawarta pomiędzy jednostką a wyższą uczelnią publiczną. W umowie tej jest mowa o tym, że opiekunowi stażu należy się dodatek do wynagrodzenia, wypłacony w określonej kwocie przez pracodawcę. Wypłaty tej dokonano na podstawie sporządzonej listy płac. Na pracodawcy ciążył także obowiązek odprowadzenia z tego tytułu podatku i składek ZUS. Następnie, zgodnie z zapisami umowy, uczelnia wyższa zrefundowała w pełnej wysokości poniesione wydatki (wynagrodzenie netto + podatek + składki ZUS pracodawcy i pracownika). Mamy niezgodność między ewidencją księgową główną (w systemie finansowo-księgowym wyksięgowano jak wyżej na podstawie dokumentu PK) a pomocniczą (w systemie płacowym jest ww. lista płac w związku z tym i naliczone koszty).

Czy przychód ten winien być ujęty do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?