Jak powinna być poprawnie wystawiona karta w BDO w przypadku przeładunku odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odbieramy odpady komunalne z gmin samochodami typu śmieciarki i następnie na jej terenie przeładowujemy je na większy samochód. Przeładunek odbywa się bezpośrednio pomiędzy samochodami, odpady nie mają kontaktu z podłożem. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa działanie takie jest dopuszczalne w celu minimalizacji kosztów. Nie posiadamy tzw. stacji przeładunkowej.

Jak poprawnie powinna zostać wystawiona karta w BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX