Jak powinna być naliczona opłata proporcjonalna za przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w dobie pandemii COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15qa ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez dodatkowy okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności zezwolenia, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia.

Jak, uwzględniając powyższy artykuł, rozliczyć przedsiębiorcę z I raty w przypadającej do 31.01.2022 r., jeśli zezwolenie zostanie przedłużone od 1.09.2021 r. do 28.02.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX