Jak powinien zostać zorganizowany dyżur wakacyjny w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych? - OpenLEX

Jak powinien zostać zorganizowany dyżur wakacyjny w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien zostać zorganizowany dyżur wakacyjny w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych? Gmina X zaplanowała dyżur wakacyjny na miesiąc lipiec. Co roku, dwie różne placówki mają za zadanie zapewnić dyżur na dwa pierwsze i dwa ostatnie tygodnie ww. miesiąca. W trwającym roku szkolnym tj. 2016/2017, za zapewnienie dyżuru wakacyjnego odpowiedzialne jest przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej. 1. Czy są uregulowania i podstawa prawna mówiąca o godzinach trwania dyżuru wakacyjnego? Oddział przedszkolny ma określoną specyfikę i w ciągu roku szkolnego funkcjonuje w innych godzinach niż przedszkole i czy na czas pełnienia dyżuru wakacyjnego powinien dostosować godziny do tych, które obowiązują w przedszkolu (np. 07.00 - 17.00)? 2. Czy organ prowadzący ma w ogóle obowiązek zapewnienia dyżuru wakacyjnego? 3. Czy organ prowadzący powinien wydać zarządzenie regulujące kwestie dyżuru wakacyjnego? Przedszkole jest placówką nieferyjną, lecz organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ustala przerwy w jego funkcjonowaniu by przeprowadzić prace remontowe czy udzielić urlopów wypoczynkowych pracownikom przedszkola.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX