Jak powinien zachować się organ, jeśli urząd gminy nie ma w swoich zasobach archiwalnych planu obowiązującego w trakcie realizowania inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał postanowienie na podst. art. 48 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. odnośnie samowolnej rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego, nakładając m.in. obowiązek przedłożenia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami MPZP. Urząd gminy nie ma w swoich zasobach archiwalnych planu obowiązującego w trakcie realizowania inwestycji. A aktualny MPZP nie dopuszcza do realizacji części ww. obiektu na tym terenie. Inwestor dwa razy prolongował termin przedłożenia ww. zaświadczenia.

Następnie poinformował o tym PINB, i wniósł o zawieszenie postępowania - jak w takiej sytuacji powinien zachować się organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX