Jak powinien zachować się organ, jeśli inwestor wybudował budynek, bo pismo o sprzeciwie zostało wysłane na błędny adres? - OpenLEX

Jak powinien zachować się organ, jeśli inwestor wybudował budynek, bo pismo o sprzeciwie zostało wysłane na błędny adres?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zgłosił budowę budynku gospodarczego. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nałożył na inwestora postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu, a po nieuzupełnieniu dokumentacji wydano sprzeciw do zgłoszenia. Pisma urzędowe były wysyłane na adres zamieszkania inwestora, a nie na podany adres do korespondencji (adres do korespondencji został przeoczony). Inwestor nie odebrał pism urzędowych i uznał, że organ wydał "milczącą zgodę" - wybudował budynek gospodarczy. Zmierzenie było niezgodnie z zapisami MPZP w zakresie obowiązującej linii zabudowy. Przy okazji zgłaszania kolejnej inwestycji na działce inwestor dowiedział się, że budowy budynku gospodarczego nie ma zalegalizowanej.

Jak w tej sytuacji powinien zachować się organ?

Dodam, że w międzyczasie zmienił się MPZP i obecnie zamierzenie byłoby zgodne z jego zapisami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX