Jak powinien wyglądać zapis w polityce rachunkowości zmieniający metodę ujmowania leasingów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma transportowa na podstawie ustawy z 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych ustaw, która rozszerzyła katalog jednostek mogących stosować uproszczenia przy kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych wprowadziła od 2016 r. stosowanie jednolitej ewidencji umów leasingu zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych. Ewidencję umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów jednostka prowadzi na dotychczasowych zasadach, tj. dla celów bilansowych - leasing finansowy, natomiast do celów podatkowych - leasing operacyjny. Od 2018 r. w celu lepszego odzwierciedlania sytuacji majątkowej i finansowej firmy, nowo zawarte umowy leasingowe chce ujmować w księgach ponownie jako leasing finansowy. Natomiast pozostałe umowy leasingowe, zawarte przed 2018 r. chce ewidencjonować na zasadach przyjętych w okresie ich rozpoczęcia, bez konieczności ich przekwalifikowania.

Czy firma ma obowiązek przeliczenia umów leasingu operacyjnego z lat 2016 i 2017 skoro ponownie chce wrócić do metody leasingu finansowego, czy można je w dalszym ciągu kontynuować jako operacyjny, a jeśli konieczna jest zmiana to jak powinna być zrobiona i na jakiej podstawie?

Jak powinien wyglądać zapis w polityce rachunkowości zmieniający metodę ujmowania leasingów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access