Jak powinien wyglądać wzór uchwały rady powiatu w związku z procedurami związanymi z ochroną danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien wyglądać wzór uchwały rady powiatu upoważniającej przewodniczącego rady powiatu i wiceprzewodniczących rady powiatu (w tym jaką powinien mieć podstawę prawną) do: 1) dokonywania zgłoszeń zidentyfikowanych naruszeń ochrony danych w ramach działalności administratora danych - rady powiatu; 2) uzgadniania ze współadministratorami danych, w tym akceptowania - procedur i polityk ochrony danych osobowych obowiązujących w starostwie powiatowym; 3) nadawania, zmiany i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dot. działalności rady powiatu jako administratora danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX