Jak powinien wyglądać skład rodziny, czy dochody rodziny zastępczej są zaliczane do dochodu "Czyste powietrze"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjent złożył wniosek do programu "Czyste powietrze".

W skład rodziny podał siebie i troje dzieci, dla których jest rodziną zastępczą, ale wpisał również do składu rodziny wnuki dorosłe, (dwie osoby), które z nim mieszkają. Skład rodziny w pomocy społecznej (definicja rodziny) widnieje jako rodzina zastępcza. Jest więcej osób niż te, które widnieją w pomocy społecznej. Jest niezgodność. Beneficjent nie pobiera zasiłków z pomocy społecznej.

Jak powinien wyglądać skład rodziny, czy dochody rodziny zastępczej są zaliczane do dochodu "Czyste powietrze"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access