Jak powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy? - OpenLEX

Jak powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, jakie są minimalne wymagania co do części graficznej modelu, o którym mowa w art. 10e ust. 3 pkt 4 u.s.g. - jeden z elementów strategii rozwoju gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX