Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik świadczy usługi transportowe w UE dla polskich firm. Faktury wystawia dwuwalutowe - EUR i PLN, rozlicza się metoda kasową. Odbiorcy oczekują faktur przeliczonych po kursie z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi, czyli dzień przed rozładunkiem, ale faktura jest wystawiana przed powstaniem obowiązku podatkowego (ale 60 lub 90 dni, bo takie są terminy płatności).

Przepisy mówią, że powinien być zastosowany kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, gdy faktura jest wystawiana przed powstaniem obowiązku (ale max 30 dni), a znalazłam interpretacje, która mówi, cytuję:

Przepis art. 31a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) znajduje zastosowanie, kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik kwoty wyrażone w walucie obcej może przeliczać na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zatem w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu usług świadczonych przez Zainteresowanego powstaje z dniem otrzymania zapłaty, właściwym dla przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania wyrażonych w walucie obcej na złote jest średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień poprzedzający dzień otrzymania zapłaty, a nie jak twierdzi Wnioskodawca kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Która opcja jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?