Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, w której wykonawca w formularzu ofertowym dokonał tylko słownego zapisu ceny... - OpenLEX

Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, w której wykonawca w formularzu ofertowym dokonał tylko słownego zapisu ceny oferty netto?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w formularzu ofertowym w miejscu, gdzie należało wypełnić cenę oferty netto, dokonał jej zapisu słownie, zamiast liczbowo/kwotowo, jak wymagał wzór formularza. Pozostałe wymagane dane tj. cena oferty brutto podana liczbowo i słownie zostały prawidłowo wypełnione.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX