Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 p.z.p. złoży po upływie wyznaczonego terminu niekompletne dokumenty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 p.z.p. złoży dokumenty, ale niekompletne i po upływie wyznaczonego terminu?

Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

Jeżeli tak, to których dokumentów: wszystkich czy tylko brakujących?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX