Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli w SWZ napisał, że prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy, a w projektowanych warunkach umowy błędnie wskazał stawkę VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie podstawowym, z możliwością negocjacji. Zamawiający prowadzi postępowanie na modernizację budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej. Stawka VAT na roboty budowlane w takich budynkach wynosi 8%. Zamawiający w SWZ napisał, że prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy, natomiast w projektowanych warunkach umowy błędnie wskazał stawkę VAT równą 23%. Część wykonawców w ofercie zastosowała stawkę 8%, a część 23%.

Jak powinien postąpić zamawiający:

1) unieważnić postępowanie na podstawie (art. 255 pkt 6 p.z.p. - postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą ...),

2) wezwać wykonawców do wyjaśnień w zakresie zastosowanej stawki VAT (zamawiający w żadnym dokumencie nie wskazał stawki 8%),

3) odrzucić oferty z zaoferowaną stawką VAT równą 23% (zamawiający sam błędnie wskazał stawkę VAT równą 23%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX