Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca złożył ofertę, wskazując ceny netto, brutto i kwotę podatku w złotych polskich, a w dodatkowym dokumencie wskazał te same kwoty jednak w euro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca złożył w jednym postępowaniu dwa dokumenty- ofertę na formularzu zamawiającego z cenami netto, brutto, podatkiem w PLN oraz swój własny dokument oferty - z taką samą ceną netto, tylko przy cenie brutto i podatku wpisał EUR, a nie PLN (zapewne w wyniku zwykłej pomyłki), przy czym wszystkie kwoty są prawidłowe - kwoty na dwóch ofertach są identyczne, tylko w ofercie według wzoru wykonawcy przy kwocie brutto i podatku jest waluta euro.

Czy należy odrzucić ofertę, czy uznać wpisanie euro zamiast pln jako omyłkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX