Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli przed otwarciem ofert wpłynęły od wykonawców informacje, iż dwie pozycje asortymentowe są niedostępne na rynku, a produkt został całkowicie wycofany z produkcji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę art. biurowych i piśmienniczych w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji. Przed otwarciem ofert wpłynęły od wykonawców informacje, iż dwie pozycje asortymentowe (z ponad 160) są niedostępne na rynku, a produkt został całkowicie wycofany z produkcji. Komórka merytoryczna dokonała weryfikacji dostępności tych przedmiotów, potwierdzając, że w obecnym czasie nie są one już dostępne na rynku.

Co zamawiający powinien zrobić w takiej sytuacji?

Czy postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 255 ust. 6 p.z.p., z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX