Nowość Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli popełnił błąd przy oszacowaniu wartości zamówienia, ale zorientował się o tym fakcie dopiero na etapie wpływających od wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli popełnił błąd przy oszacowaniu wartości zamówienia (do szacowania przyjął nieprawidłową kwotę jednego z asortymentu), ale zorientował się o tym fakcie dopiero na etapie wpływających od wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Czy zamawiający może odstąpić, od już wezwanych wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny (Zamawiający wezwał wszystkich 4 wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień, gdyż ich ceny były niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania), dokonać autokorekty swojej wartości szacunkowej (dokonując tej czynności zamawiający zobligowany byłby do wezwania tylko 2 wykonawców do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny) i powtórzyć czynność wezwania?

W jakich przypadkach zamawiający może zmienić wartość szacunkową już na etapie prowadzonego postępowania?

W przedmiotowym postępowaniu nie wystąpiły żadne okoliczności mające wpływ na dokonane ustalenie wartości zamówienia tj. wszelkie okoliczności wynikające ze zmiany stanu faktycznego, np. zmiana cen, jak i prawnego, np. konieczność uwzględnienia nowych rozwiązań w przedmiocie zamówienia.

Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie ze względu na fakt, iż ustawodawca nie przewidział możliwości zmiany szacunku wartości zamówienia na tym etapie postępowania, w którym obecnie znajduje się zamawiający (zmiana możliwa jest do momentu wszczęcia postępowania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX