Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2016 r.

PYTANIE

Jak powinien postąpić wykonawca, aby uzyskać poświadczenie należytego wykonania usługi, w przypadku, gdy zamawiający odmawia jego wystawienia i nie ma uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze dla której wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu, zatem nie może wystawić własnego oświadczenia?

Zamawiający uważa, że p.z.p. ani inne przepisy prawa nie nakładają na niego obowiązku wystawienia poświadczenia wykonania usługi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?