Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynęła skarga na emisję hałasu pochodzącego z wentylacji pralni wodnej. Pomiary przeprowadzone przez WIOŚ wykazały, że nie został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu. Skarżący domaga się jednak wydania decyzji w trybie art. 362 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Jak w tym przypadku powinien postąpić starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?