Jak powinien postąpić starosta, jeżeli przedsiębiorca, któremu cofnięta została koncesja na podstawie art. 37 ust. 2 pr.geol. wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie koncesji pomimo tego, że nie upłynął jeszcze termin 3 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piątkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić starosta, jeżeli przedsiębiorca, któremu cofnięta została koncesja na wydobywanie kopaliny na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064) - dalej pr.geol. w 2018 roku, wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie koncesji w tym samym zakresie pomimo tego, że nie upłynął jeszcze termin 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji?

Czy od razu powinien wydać decyzję o odmowie wydania koncesji, czy umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 37b pr.geol.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access