Jak powinien postąpić starosta, jeżeli firma nie zdążyła ustanowić zabezpieczenia roszczeń wynikających z art. 48a ust. 7 u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 17 października 2022 r.
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Jak powinien postąpić starosta, jeżeli firma nie zdążyła ustanowić zabezpieczenia roszczeń wynikających z art. 48a ust. 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) - dalej u.o.?

Starosta postanowieniem wydanym w trybie art. 48a u.o. określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, wskazując, zgodnie z wnioskiem firmy, polisę ubezpieczeniową. Postanowienie jest ostateczne, dziś upływa już 14-dniowy termin złożenia do starosty dokumentu wskazanego w postanowieniu. Z informacji przekazanych organowi telefonicznie przez firmę wynika, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie zdecydowało się na sprzedaż produktu dedykowanego przedmiotowi postanowienia organu. Zatem firma wnioskująca o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów chciałaby, aby starosta przychylił się do wniosku o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń, np. na depozyt.

Czy, np. zawieszenie postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na wniosek firmy złożony przed upływem terminu przedłożenia polisy, pozwoliłoby organowi ostatecznie na wydanie zezwolenia (uniknięcie odmowy jego wydania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX