Jak powinien postąpić PINB, gdy w wyniku kontroli wynikającej z wniosku o pozwolenie na użytkowanie stwierdzono użytkowanie obiektu objętego tym wnioskiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku kontroli obowiązkowej wynikającej z wniosku o pozwolenie na użytkowanie stwierdzono użytkowanie obiektu budowlanego objętego tym wnioskiem. Decyzja dot. pozwolenia na budowę wydana została 26.10.2020 r.

Jak powinien postąpić PINB i na bazie jakich przepisów (z którego Dz.U. - chodzi czy na bazie starych czy nowych przepisów) powinien działać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX