Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką procedurę może zastosować organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w przypadku, kiedy powziął do wykorzystania służbowego informację od WIOŚ, że składowisko odpadów, które posiada decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów - nie ma już kierownika, który posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (powód: umarł lub zwolnił się)? Czy organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powinien podjąć w tym przypadku jakąś decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?