Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy strona nie stosuje się do ustalonego w decyzji harmonogramu rat dotyczącego rozłożenia na raty grzywny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent Miasta wydał decyzję uznaniową w sprawie rozłożenia na raty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. Decyzje wydano na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p., i art. 57 u.f.p. oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., i art. 107 k.p.a. W decyzji określono wysokość raty płatnej do 10 każdego miesiąca. Dłużnik po otrzymaniu decyzji zaczął regulować zobowiązanie. W decyzji określono termin płatności i kwotę:

1. dłużnik nie dotrzymał wskazanego w decyzji terminu płatności i uiścił należność 12 dnia miesiąca.

Czy wygasa tylko jedna rata czy cała decyzja? Na podstawie jakich przepisów dokonać wygaszenia rat?

2. dłużnik do 10 uiścił część raty, a 12 dnia pozostałą kwotę.

Czy wygasa tylko jedna rata czy cała decyzja? Na podstawie jakich przepisów dokonać wygaszenia rat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX