Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wyższego rzędu wpłynęło odwołanie od decyzji organu I instancji. Jeden odwołujący wycofał odwołanie. Drugi odwołujący wniósł odwołanie po terminie, z tym, że organ I instancji kierował jedną decyzję do dwóch osób, ale na pokwitowaniu odbioru widnieje tylko podpis jednego odwołującego. Inwestor chce złożyć wniosek o wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę.

Czy organ wyższego rzędu może dla osoby, która wycofała wniosek umorzyć postępowanie?

Czy organ wyższego rzędu może dla osób, które złożyły odwołanie po terminie umorzyć postępowanie (dla tej, która pokwitowała odebranie), albo rozpatrzyć?

Co z będzie z wnioskiem o wycofanie przez inwestora wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę na tym etapie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację