Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka (matka dwójki dzieci) ma zasądzone alimenty ugodą zawartą przed sądem na syna od 2013 r. w wysokości 500,00 zł. Pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego, sprawa rozwodowa jest w toku i klientka wystąpiła o alimenty dla siebie i dla córki, w dniu 31.05.2017 r. dostarczyła wyrok sądu z dnia 23.05.2017 r. o zaspokojenie potrzeb rodziny( klauzula wykonalności z dnia 26.05 2017 r., orzeczenie jest natychmiast wykonalne). W wyroku zasądzono od pozwanego tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny na rzecz powódki-klientki kwotę 900,00 zł miesięcznie, poczynając od dnia 2.12. 2016 r. i w to w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed sądem w 2013 r.

Czy wyrok o zaspokojenie potrzeb rodziny klientka najpierw powinna przedłożyć u komornika a nie w ośrodku pomocy społecznej a komornik powinien nam go przesłać i wystawić stosowne zaświadczenie i wtedy organ może wszcząć jakiekolwiek postępowanie?

Czy dalej wypłacać świadczenie z funduszu alimentacyjnego na syna czy na podstawie wyroku sądu przedłożonego w ośrodku pomocy społecznej wszcząć postępowanie i uchylić decyzję przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jeśli tak to od kiedy uchylić od grudnia 2016 r. czy od czerwca 2017 r.?

Czy na podstawie wyroku sądu o zaspokojenie potrzeb rodziny można płacić dalej świadczenie z funduszu alimentacyjnego na syna w wysokości 500,00 zł?

Czy na podstawie wyroku sądu o zaspokojenie potrzeb rodziny można przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dwójkę dzieci, ale jak ustalić wysokość alimentów na każde dziecko?

A co jak klientka złoży do sądu wniosek o zmianę wyroku i dostarczy potwierdzenie złożenia wniosku do sądu czy wstrzymać wypłatę świadczenia z funduszu na syna czy dalej płacić na podstawie ugody sądu z 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?