Jak powinien postąpić organ w przypadku zmiany przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla... - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ w przypadku zmiany przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji na etapie przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ w przypadku zmiany przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji przetwarzania odpadów gumy w drodze termolizy na etapie przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko?

Zmiany dotyczą m.in.:

·

rozszerzenia rodzajów (kodów) odpadów przeznaczonych do przetworzenia,

·

zmniejszenia ilości modułów przetwarzających odpady,

·

czasu pracy instalacji,

·

wydajności instalacji,

·

zmian w zagospodarowaniu terenu (dodatkowe: obiekty w postaci magazynów dla odpadów przeznaczonych do przetwarzania i "produktów termolizy", drogi i powierzchnie składowe),

·

innych rozwiązań w elementach wyposażenia technicznego instalacji i procesach technologicznych.

Czy tego rodzaju zmiany prowadzą do bezprzedmiotowości postępowania i skutkują umorzeniem postępowania z urzędu?

Czy organ powinien wezwać stronę do przedłożenia raportu ooś odpowiadającego przedsięwzięciu scharakteryzowanemu w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

Czy może organ powinien odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach już na tym etapie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?