Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny nie stawił się do urzędu pracy i nie wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów co stanowiło podstawę do wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, która stała się ostateczna. Podczas prowadzonego postępowania dłużnik odwołał się od decyzji o uznaniu za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych do SKO, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W tym czasie ośrodek otrzymał kolejny wniosek o podjęcie działań ws. tego dłużnika. Po przeprowadzeniu kolejnego wywiadu ustalono że dłużnik płaci przez okres ostatnich 6-miesięcy 50% zasądzonych alimentów i podjął zatrudnienie.

Czy stanowi to przesłankę do tego aby nie wnosić o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, gdyż na dzień dzisiejszy wywiązuje się z obowiązku zgodnie z art. 5 ust. 3?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?