Jak powinien postąpić organ w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niezawiadomienia starosty w terminie o nabyciu pojazdu z uwagi na zmianę stanu prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 140mb p.r.d. w przypadku gdy właściciel nabywa pojazd np. w dniu 1.11.2023 r. (w starym roku), a w dniu 3.01.2024 r. składa wniosek o jego rejestrację, a więc po upływie 30 dni?

Czy w tym przypadku zastosowanie mają przepisy o wysokości nakładania kar pieniężnych obowiązujące do dnia 31.12.2023 r. (200 - 1000 zł), czy już nowe obowiązujące od dnia 1.01.2024 r. (500 zł)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX