Jak powinien postąpić organ prowadzący z powierzeniem obowiązków dyrektora w sytuacji pandemii koronawirusa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W szkole podstawowej nauczycielowi zostało powierzone pełnienie obowiązków dyrektora od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Czy organ prowadzący może przedłużyć powierzenie do 31 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 11h ust. 1a pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czy też jedynie do 31 sierpnia 2020 r. na podstawie ust. 2 powyższego aktu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX