Jak powinien postąpić organ podatkowy wobec żądania zwrotu wpłaconej dobrowolnie opłaty miejscowej przez inkasenta, który... - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ podatkowy wobec żądania zwrotu wpłaconej dobrowolnie opłaty miejscowej przez inkasenta, który dodatkowo złożył oświadczenie, że wpłacona kwota nie była pobrana od wczasowiczów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy gminnym organem podatkowym. Na podstawie naszej uchwały pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, prowadząca ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmująca domy letniskowe osobom fizycznym przebywającym dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

Jak należałoby postąpić w przypadku dokonania dobrowolnej wpłaty przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, która wpłaca gotówkę (z tytułu opłaty miejscowej), a teraz występuje o jej zwrot i nie chce podać danych osób przebywających u niej na kwaterze? Dodatkowo co w przypadku złożenia oświadczenia, iż wpłacona opłata nie była pobrana od wczasowiczów tylko pochodzi z własnych środków finansowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX