Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnikowi wysłano decyzje ustalające podatek od nieruchomości za lata 2004-2006. Jednak podatnik był właścicielem nieruchomości dopiero od 2006 r. Organ podatkowy wznowił postępowanie i wysłał decyzje uchylające za lata 2004-2005 powołując jako podstawę prawną art. 245 § 1 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Podatnik zgłosił sprzeciw co do podstawy prawnej decyzji uchylających, powołując się na to, że błąd powstał z winy organu.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić organ? Na jakie przepisy należy się powołać, aby decyzje uchylające miały właściwą podstawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?