Jak powinien postąpić organ, który wszczął postępowanie w sprawie wz dla budowy farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 5MW?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ, który wszczął postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 5MW?

Czy należało odmówić wszczęcia postępowania z racji mocy określonej we wniosku powyżej 1MW?

Czy jeśli organ już wszczął postępowanie, a w trakcie analizy ustalił, że klasy ziemi na działce wskazanej przez inwestora to m.in. rola IV klasy, powinien odmówić ustalenia warunków zabudowy ze względu na moc farmy określoną przez inwestora i dodatkowo ze względu na klasy ziemi, które nie podlegają wyłączeniu na mocy art 10 ust. 2a ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) – dalej u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX