Jak powinien postąpić organ, jeśli z wniosku rozwódki o becikowe wynika, że stan prawny rodziny nie odpowiada stanowi faktycznemu? - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ, jeśli z wniosku rozwódki o becikowe wynika, że stan prawny rodziny nie odpowiada stanowi faktycznemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Strona jest osobą rozwiedzioną, z byłym mężem nie wychowuje dzieci (na starsze dzieci ma zasądzone alimenty). W akcie urodzenia dziecka, na które Strona wnioskuje o zapomogę jako ojciec dziecka figuruje były mąż (od rozwodu rodziców nie minęło 300 dni). Nie nastąpiło jeszcze zaprzeczenie ojcostwa i uznanie dziecka przez biologicznego ojca. Strona składa wniosek bez dochodów byłego męża oświadczając, że jest osobą samotnie wychowującą dzieci (po rozwodzie).

Czy organ powinien wezwać Stronę do przedłożenia brakujących dokumentów tj. dochodów byłego męża?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX