Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ, jeśli strona nie chce stawić się na wizję lokalną w celu wskazania nasadzeń zastępczych?

Organ wydał decyzję na usunięcie drzew z nakazem wykonania nasadzeń zastępczych. Po upływie wskazanego terminu ustawowego organ wszczął procedurę pobrania lub umorzenia opłaty za usunięcie drzew. Pomimo właściwego zawiadomienia o przeprowadzeniu wizji lokalnej w celu sprawdzenia żywotności drzew strona nie stawia się na wizję lokalną. Wysyła jedynie zdjęcia z wykonanymi nasadzeniami. Ze zdjęć widać, że jedno z drzew jest obumarłe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?