Jak powinien postąpić organ, jeśli strona dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r.

PYTANIE

Kobieta spłaciła świadczenia nienależnie pobrane przed wydaniem decyzji o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych. (otrzymała decyzję uchylającą).

Czy w tym przypadku należy wydać decyzję o zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeniach?

Czy wystarczy pismo informujące, że spłata została uregulowana?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access