Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

GOPS zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zasiłku rodzinnego i przyznania prawa do dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na okres od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r. Pani X ma udzielony urlop wychowawczy od 20.06.2017 r. na okres 3 lat. Składając wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wnioskodawczyni zawnioskowała o dalszą wypłatę dodatku wychowawczego. Wniosek nie został jeszcze rozparzony, gdyż został złożony z końcem września 2017 r. 11.12.2017 r. mąż wnioskodawczyni przedłożył pismo od pracodawcy żony, że urlop wychowawczy został jej przerwany na okres 8 tygodni w związku z urodzeniem martwego dziecka 16.11.2017 r. i przebywania przez nią na urlopie macierzyńskim.

Jakie informacje i od kogo powinien uzyskać organ?

Czy powinien wystąpić do pracodawcy o podanie konkretnej daty, na jaki udzielił wnioskodawczyni urlopu macierzyńskiego?

Czy znając tę datę organ może przyznać dodatek na okres od 1.12.2017 r. do 16.11.2017 r., a następnie odmówić prawa do dodatku i na jaki okres?

Czy w przypadku uzyskania odpowiedzi od pracodawcy, że urlop został np. udzielony do 11.01.2018 r. organ powinien wystąpić ponownie do pracodawcy w styczniu 2018 r. o udzielenie informacji, czy po zakończonym urlopie macierzyńskim strona powróciła na przerwany poprzednio urlop wychowawczy i w przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej przyznać stronie dodatek po złożeniu przez nią odpowiedniego wniosku?

Czy w związku z przerwanym urlopem wychowawczym, a niezakończonym nie będzie robione uzyskanie dochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?