Jak powinien postąpić organ, jeśli inwestor wnioskuje o wydanie pozwolenia na remont ogrodzenia i budynku wpisanego do rejestru... - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ, jeśli inwestor wnioskuje o wydanie pozwolenia na remont ogrodzenia i budynku wpisanego do rejestru zabytków, podczas gdy ogrodzenie nie widnieje w rejestrze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wnioskuje o udzielenie pozwolenia na budowę na remont ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m łącznie z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków, przedkładając projekt budowlany obejmuje inwestycję jako całość. Remont ogrodzenia polegał będzie na całkowitej rozbiórce i odbudowie w nieco zmienionej formie, tj. przęsła ogrodzenia zamiast muru ceglanego wykonane będą ze stali kutej. Przedmiotowe ogrodzenie nie widnieje w rejestrze zabytków oraz nie zostało ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Jak powinien postąpić organ organ?

Czy wydać pozwolenie na całość inwestycji, czy zobowiązać inwestora do wyłączenia remontu ogrodzenia z wniosku o pozwolenie na budowę i dostosowania dokumentacji projektowej?

A może należy wydać pozwolenie na budowę dotyczące remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków jednocześnie umarzając postępowanie odnośnie remontu ogrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX