Jak powinien postąpić organ egzekucyjny wierzycielki jeżeli komornik wezwał do zwrotu należności przekazanych na poczet zaspokojenia należności wypłacanych z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik wystąpił do organu właściwego wierzyciela z pismem, w którym w związku z decyzją uznająca nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres od dnia 1.03.2022 do 30.09.2022 r. wzywa do zwrotu należności przekazanych na poczet zaspokojenia należności wypłacanych z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez organ egzekucyjny na rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela.

Czy w takiej sytuacji zachowanie komornika jest właściwe i jak ma postąpić w tym przypadku organ właściwy wierzycielki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX